skip to content

יפתח על במותך חלל
גם הכרמל עתה אבל,
הן כל הרחובות בעיר ראו אותו גדל,
הופך מילד בהיר יפה – תואר
לעלם צעיר מלא חן וטוהר...

לאחר סיום הלימודים התיכוניים
מתגייס לחיי צבא מעניינים,
רוכש מוניטין וחברים נאמנים,
הוא מפקד נועז על חייליו הצייתנים...

אויבים הופך לאוהבים,
שונאים לידידים,
כזה הוא יפתח הבן המקסים...

עד בוא היום הארור בו נפלו השמים...
{ועדין זולגות דמעותינו כמים...}
בו דפקו על הדלת שליחי הצבא
ובשרו למשפחתו הידיעה המרה...
השרב שמחוץ הפך לסערה:
ברקים השתלחו בלב כסופה...
ורוח רעה נקשה בדלתות
הדם הלם ברקות
הכואבות

הבן יקיר לנו יפתח,
כעת הכל מאיתנו נלקח...
זה היום הארור בו היכתה הבשורה
בכל ארצנו השבורה:
המפקד נפל על משמרתו...
אמרו הבריות: לא היה כמותו !

שחו חייליו: הוא הגן עלינו בגופו- פשוטו כמשמעו !
אבות החיילים של גדוד 101,
ואמהות הגברים הלוחמים של הגדוד
יודעים כי בזכותו לא הלכו בניהם לאיבוד...!!!

יפתח על במותיך חלל...גיבור ישראל לדורי דורות

לא נשכח אותך אהובנו לעולמי עולמים !!!

 

נכתב ע"י נאורה עצמון צ'רבין
 
 
 
                                                                                                        הצטרפו לקבוצת הזיכרון ב- קישור לפייסבוק